İlk ağaçlandırma çalışmalarımıza, 2005 yılında Karacabey Kıranlar köyünde, 60 hektar arazi satın alınarak başlanmıştır. Bu gün 113 hektar tapulu arazimiz ağaçlandırılarak orman rejimine dâhil edilirken tapulu arazilerimizin bitişiğinde veya yakınlarında ki bozuk orman alanlarından tahsis edilen sahalarda yapılan çalışmalarla, 2020 yılına kadar Karacabey de ki toplam ağaçlandırılmış saha miktarı 501 hektara ulaşmıştır.

Karacabey de çalışmalarımız devam ederken 2008 yılında Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kızılköy’ de başlatılan ağaçlandırma çalışmaları komşu köylerden Çetmi, Yenioba ve Karagömlek köylerinde sürdürülmektedir. 2020 yılı itibariyle ağaçlandırılmış saha miktarı 808,8 hektardır.  

Bursa Karacabey ilçesinde, 500,9 hektar; Çanakkale Ezine ilçesinde, 808,8 hektar; Çanakkale Gelibolu ilçesinde 146,0 hektar, olmak üzere temin edilen, toplam 1455,3 Hektar sahada çalışmalarımız devam etmektedir. 2020 yılına kadar sahilçamı ve kızılçam türlerinden yaklaşık 2,5 milyon fidan dikilmiştir.

Günümüze değin tamamı ibreli türlerle yapılan ağaçlandırma sahalarında muhtemel orman yangıları ile mücadele etmek, badem sahalarında sulama yapmak maksadıyla, 1 adet helikopterle su alınabilecek ölçekte toprak gölet, 2 adet beton su deposu, 3 adet beton havuz yapılmıştır. Yangın mevsimi başlamadan yangın emniyet yol ve şeritleri dâhil tüm yolların bakımı yapılmaktadır.

Enat projesi, dikimden 10 yıl sonra aralama, 20 yıl sonra da son hâsıla kesimi yapılması ön görüsü ile hazırlanmıştı. 2015 yılında yaptırılan Karacabey sahalarının amenajman planı doğrultusunda, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında plan verilerine göre aralama kesimleri gerçekleştirilmiş, üretilen yaklaşık 2000 ton lif yonga odunu ortağımız Kastamonu Entegre fabrikalarına satılmıştır.

Aralama kesimleri ile 3 X 1,5 metre aralık mesafeyle dikilen fidanların yarısı alınarak 3 X 3 metre aralık mesafe oluşturulmuş, kalan ağaçlarında 10 yıl sonra boşaltılarak yeniden dikim yapılması amaçlanmıştı. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Marmara Orman araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları ile Bursa ve İstanbul Orman Fakülteleri hocaları tarafından Karacabey ağaçlandırma sahalarında yapılan hasılat çalışmaları neticesinde;

Ağaçlandırma sahalarında fidan gelişimlerin gayet iyi olduğu, aralama kesimlerinin 5 yıl geciktirilmesi durumunda fertler arasında ciddi beslenme rekabeti, ışık ve hava alma sıkıntısı yaşanmayacağı tespit edildi. Bu nedenle, 10 yılın sonun da aralama kesimi ile sahadaki fidanların yarısını çıkarmak yerine, 5 yıl daha bekleyip 15 yılın sonunda boşaltma kesimi yapılmasının daha ekonomik açıdan daha uygun olacağı kanısına varıldı. Hatta boşaltılan sahaya, halen uyguladığımız gibi 3 x 1,5 metre yerine 3 x 1 metre aralık mesafeyle dikim yapılmasının birim alandan daha yüksek miktarda ürün alınmasına, dolayısıyla daha ekonomik olacağı görüşü benimsendi. (Bu konu ile ilgili makale teknik çalışmalar bölümünde görülebilir.)

2019 yılında amenajman planı revize edilerek aralama kesimi kaldırıldı ve 15 yılın sonunda boşaltma kesimi yapılması planlandığı için 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, 10 yaşında aralama kesimi yapılmış olan 15 yaşındaki 26 hektar sahada gerçekleştirilen boşaltma kesimi ile 2.678 ton lif yonga odunu elde edilmiştir. Hektardan elde edilen odun miktarı 1 ton civarındadır. Boşaltılan bu sahada aralama kesimi yapıldığı için dikilen fidanların yaklaşık yarısı daha önce alınmıştı. 3 x 1,5 metre aralık mesafe ile dikilen ve 15 yaşında aralama kesimi yapılmaksızın boşaltılan bir sahadan alınabilecek odun miktarı takriben 210 m3, 3 x 1 metre aralık mesafeyle dikilecek bir sahadan alınabilecek odun miktarı ise yaklaşık 280 m3/hektar civarında olacaktır.

3 x 1,5 aralık mesafeyle hektara 2200 adet fidan dikilirken, 3 x 1 metre aralık mesafeyle 3.300 adet fidan dikilmektedir. 3 x 1 metre aralık mesafeyle yapılacak dikimlerin büyüme performansını olumsuz olarak etkilemeyeceği buna mukabil hektardan alınabilecek odun ham maddesi miktarını artıracağı kanaatiyle 2020 yılından yeni dikim yapılan yenioba 3 sahasında sık dikim uygulanmıştır.        

2020 yılından itibaren Karacabey’de 15 yaşını dolduran sahalar, 5 yıl içerisinde boşaltıldıktan sonra, Ezine sahalarında boşaltma kesimlerine başlanacaktır. Boşaltılacak sahalarda ayni yıl veya en geç ertesi yıl kesilen ağaçların kökleri sökülmeden sıra aralarına yeniden fidan dikimi yapılacaktır.

2020 yılından itibaren yeni arazilere ihtiyacımız olmayacaktır. Her yıl boşaltılan saha yeniden dikilerek, ağaçlandırma çalışmalarımız, hazırladığımız mastır plana göre 2050 yılına kadar sürdürülecektir.  

Ağaç tarımı projesi, yürütülürken finansman sıkıntısı yaşanması ihtimaline karşılık daha kısa sürede finansman kaynağı oluşturmak maksadıyla yapılan badem ağaçlandırmaları tesis edilmiştir. Badem bahçelerinde de, diğer meyve bahçelerinde olduğu gibi sulama, budama, ilaçlama ve gübreleme çalışmaları yapıldığı takdirde iyi verim alınması mümkündür. Bazı bahçelerimizde su kaynaklarının yetersiz olması ve geç donlardan olumsuz etkilenmesi dolayısıyla çam ağaçlandırma sahasına dönüştürülecektir. Üretilen bademler, kabuklu veya çiğ iç badem olarak paketlenip satılmaktadır.

Boşaltma kesimi yapılan sahalarımızda kesilen ağaçlardan arta kalan üretim artıkları yoga makinesinden geçirilerek malç yapılmaktadır. Üretilen malç uygun olan yeni dikim sahalarında fidan diplerine serilmekte, yeni dikim sahasının uzak bölgede olması durumunda meyve bahçelerine pazarlanmaktadır.