ENAT Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yeşil Örtü Korunmalıdır...

“Dünyanın başına büyük dert olan ‘Karbon Emisyonu’ ve küresel ısınmaya karşıda en etkili çare hiç şüphesiz yeşil örtüyü korumak ve genişletmektir. Bu soruna çare olan ağaç yetiştirme ve kitlesel odun hammaddesi üretimini amaçlayan ağaç tarımı yapmak, ekonomiye olduğu kadar, çevreye hizmet etmek ve sosyal sorumluluğa duyarlı olmaktır.”
Ali Nihat Gökyiğit

ENAT, "Endüstriyel Orman Plantasyonlarının Tesisi ve Geliştirme Projesi" çerçevesinde ülkemizde endüstriyel ağaçlandırmalar yapmak üzere kurulmuş ilk şirkettir. Ali Nihat GÖKYİĞİT'in önderliğinde, 26 kurucu ortak tarafından 2005 tarihinde kurulan şirketin açık adı, Endüstriyel Ağaç Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

 

Projenin amacı doğal ormanlarımızın, üzerindeki üretim baskısının azaltılmasıyla daha iyi korunması, artan hammadde ihtiyacını karşılayarak dış pazarlara bağımlılığın azaltılması, erozyonun önlenmesi, karbon emisyonun azaltılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması şeklinde özetlenebilir.

Enat’ın ağaçlandırma alanları olan Bursa Karacabey, Balıkesir Ezine, Çanakkale Gelibolu’daki 1.400 dönüm arazi üzerine 1.7 milyon adet ekim ile sahil çamı ve kızılçam gibi ağaç türleri ile hızlı yetişen ağaç tarımı (plantasyon) yapılmaktadır. Bu yatırımlar 25 değişik köy coğrafyasında devam etmektedir. Rotasyon süresi 20 yıl olan bu girişimde ilk ekilen sahalarda 7. yıl tamamlanmıştır. Ayrıca, yaklaşık 200 dönüm arazide en yaşlısı 3. senede olan 38.000 adet badem ağacımız bulunmaktadır. Badem hasadı 4. yıl itibari ile başlayacaktır.

ENAT FAALİYETLERİMİZ

ENAT, “Endüstriyel orman plantasyonlarının tesisi ve geliştirilmesi projesi” çerçevesinde ülkemizde endüstriyel ağaçlandırmalar yapmak üzere kurulmuş ilk ve son şirkettir. Sayın Ali Nihat Gökyiğit’in önderliğinde, 26 kurucu ortak tarafından, 28.03.2005 tarihinde kurulan şirketin açık adı, Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir.

TÜM FAALİYETLERİMİZ