Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yaprak dedemiz, Tema ve ENAT Kurucu onursal Başkanımız ve Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Sn. Ali Nihat GÖKYİĞİT Bey diyor ki;

“Dünyanın başına büyük dert olan ‘Karbon Emisyonu’ ve küresel ısınmaya karşıda en etkili çare hiç şüphesiz yeşil örtüyü korumak ve genişletmektir. Bu soruna çare olan ağaç yetiştirme ve kitlesel odun hammaddesi üretimini amaçlayan ağaç tarımı yapmak, ekonomiye olduğu kadar, çevreye hizmet etmek ve sosyal sorumluluğa duyarlı olmaktır.”

How is mixing CBD with essential oils beneficial?buy cbd oil aus by premium jane australia

A.Nihat Gökyiğit

TEMA ve ENAT A.Ş Kurucu Onursal Başkanı

TOPRAĞIN BAŞI DERTTE, TOPRAK ANA DERT YANIYOR:

Beni yeşile hasret kılarken, sizin de aşa, işe, suya, mutluluğa
Hasret kaldığınızı niye anlayamadınız?

Benim aşınıp taşınmam, size hayır mı getirdi?
Tarım alanlarınız, meralarınız verimsizleşti, göçleriniz hızlandı,
Biyolojik zenginliğiniz elden gitti, afetler şiddetlendi,
Barajlarınızın ömrü kısaldı. Sularınıza sahip çıkamadınız.

Seller benim canımı yakarken size de ızdırap getirmedi mi?
En çok ağrıma giden, sellerden sonra canlı cansız kayıplarınızdan
Yanar yakılırken, bir kul çıkıp ta beni aklına getirmedi.
Benim de canlı olduğum, geri gelmeyeceğim hiç umursanmadı.

10 cm derinlikte verimli toprak olabilmem için
2000-10000 yıl gerektiğini neden unutuyorsunuz?

Daha kar kalkarken üzerime sürdüğünüz hayvanların,
Size mera, bana örtü olmaya çalışan yavru otları tahrip edip almaları
Ve beni çiğneyerek sıkıştırmaları ve oksijensiz bırakmaları var ya,
Bu acı için sizi af etmem demek geliyor içimden ama ana yüreği, diyemiyorum.

Köklerin açıkta kalmasının aç ve açıkta kalmanız demek
Olduğunu hadi anlamadınız, ben size ne yaptım ki,
Beni tutunduğum bu köklerden ayırdınız.

Buna rağmen yağışın, rüzgârın önünde direndim ve sizin için
Şehit oldum, denizler, barajlar, göllerdeki mezarlara gömüldüm.
Çok gücüme gidiyor, arkamdan bir kul çıkıp ta yaş dökmedi.

Benim dertlerime çare için çırpınan toprak-su teşkilatı
Dağıtılırken nerede idiniz?

İnsan haklarını gündemden düşürmezken
Toprağın hakkı da bir gün olsun aklınıza niye gelmiyor?

Çok ağrıma giden beni inciten bir yalnızlığa daha ittiniz.
Bana bir yasa bile layık görmediniz, (nihayet yasa çıktı)
Benim hukukum yokmuş, kimin umurunda?

Yeşilimi tahrip ederek tarla açana, tapu verebilmek için
İttifakla yasa yapmayı bildiniz.
Tarım alanlarının amaç dışı kullanılması için
Yönetmelik çıkarmayı da ihmal etmediniz.

Can dostum suyu rastgele kullanarak tuzlanmama sebep oldunuz.
Beni yanlış kullanmada, yanlış işlemede yarış ettiniz.

Beni meyilli arazide yukarıdan aşağıya sürerek
Aşınıp taşınmama, en şiddetli erozyona maruz kalmama yol açtınız.

Benim canlı olduğumu umursamadan, üzerimde anız yakarak
Bağrımda barınan birçok faydalı canlının canına okudunuz.

Ürün değiştirmeyi ihmal ederek beni daha yoksul,
Zararlıları daha azgın yaptınız, tarım ilacı ile beni zehirlediniz.

Siz ilaç almadan önce doktora gidip tahlil yaptırmayı
Biliyorsunuz. Ben de canlı değil miyim?
Benim aşırı ve yanlış gübre ile bozulmamı önlemek için
Toprak tahlili yaptırmak neden aklınıza gelmiyor?

Benden hep aldınız, helal olsun
Ama hiç bir şey geri vermediniz, yoksul düştüm.
Hayvanlara ürünlerimi yedirdiniz, onlara da afiyet olsun
Ama dışkılarını olsun geri vermediniz, tezek dediniz yaktınız.

Tarım hocaları, “Hayvancılık ve yoksul topraklar için yem bitkisi şart”
Diye feryat ediyordu, kulak asan olmadı.

Meralarınızı aşırı ve düzensiz otlatarak verimsiz hale getirirken
Beni erozyonun kol gezdiği yerler haline getirdiniz.

Elinize traktör geçince, meyilline bakmadan mera alanlarını sürüp
Tarım alanı yapmaya kalktınız. Kısa sürede aşındım verim kaybettim.
Meranız zaten elden çıkmıştı, göçten başka çaremiz kalmadı.

Çok çocuk yapmak hakkınız olabilir, ama onlara miras olarak
Pay ederken, hepsinin yola ve suya cephesi olacak diye
Beni karpuz dilimi gibi şeritler halinde doğramaya ve
İşlenmez hale sokmaya ne hakkınız var?

En verimli en sulak yerlerimin deprem ve sel bakımından
En tehlikeli araziler olduğunu hiç umursamadan,
Yollar, sanayi tesisleri ve yerleşim alanları ile kapattınız.

Koynumda muhafaza ettiğim yeraltı değerleri, pek içimden gelmiyor ama
Hadi çıkarın alın diyelim, ancak yeşilimi tahrip etmeğe,
Beni dünya harbinden çıkmış gibi perişan terk etmeye ne hakkınız var? 

Bir zamanlar Anadolu’nun yeşil meşe denizi ile birlikte çok mutluyduk,
Bütün canlılara hizmet ediyor, onlara barınak olmuştuk.

Benim can dostum meşemin yapraklarını yem,
Dallarını yakıt yaptınız. Buna da helal olsun diyorum,
Çünkü meşemin dalları yeniden sürüyor, sizinle baş etmeğe çalışıyordu.
Ama meşemin köklerini çıkarıp yaktınız, kökünü kazıdınız.

Aşınıp taşınıyordum, sessiz çığlıklarımı hadi duymadınız,
Ama dünya, “Anadolu çöl oluyor” diyordu,
Tema ortaya çıkana kadar sesinizi niye yükseltmediniz? 

Ben size ne yaptım?
Sizin için erozyona karşı tutunmama, direnmeme yardım eden
Meşemin köklerinden ve yaprakları ile verdiği organik maddeden
Beni yoksun bıraktınız. Yorgun düştüm, direncim takatim azaldı.

Sizden yorganımı geri istiyorum, meşelerimi geri verin, 

Hep siz istediniz, ben verdim, ben de sizden şimdi 2 şey istiyorum:
Beni yeşilime hasret kılmayın, beni doğru işleyin.

Ne olur saygı için bir yer arıyorsanız beni de hatırlayın. 

Diyeceksiniz ki “tanrıya sığınırken koynuna giren biz değil miyiz?
Bu saygı değil de nedir?” Bende diyorum ki
Bana zarar veremeyecek hale gelmeden saygı gösterin.

Siz katlanarak çoğalırken, ben tahrip olup azalıyorum.
Ben anayım, size, “yatacak yeriniz yok” diyemiyorum.
Ama korkarım, ağzımdan yel alsın, yatacak toprak bulamayacaksınız.

Diyerek hepimizi kendisine has o kibar ve duygusal üslubu ile ne güzel uyarıyor.

ENAT A.Ş “Türkiye’de endüstriyel orman plantasyonlarının tesisi ve geliştirilmesi projesi” çerçevesinde ülkemizde endüstriyel ağaçlandırmalar yapmak üzere kurulmuş ilk şirkettir. Onursal Başkanımız Sayın Ali Nihat Gökyiğit’in önderliğinde, 26 kurucu ortak tarafından, 28.03.2005 tarihinde kurulan kısa adı ENAT A.Ş. olan şirketin açık adı, Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir.