“Türkiye de endüstriyel orman plantasyonlarının tesisi ve geliştirilmesi projesi” Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkalığı sırasında Onursal Başkanımız Sayın Ali Nihat Gökyiğit’in ısrarlı gayretleri ve önderliğinde başlatılmıştır. Orman Bakanlığı, Tema Vakfı, İstanbul ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri Orman Fakülteleri, İzmit Hızlı Gelişen Orman Ağaçları ve Kavakcılık Araştırma Enstitüsü İş birliği ile yürütülmüştür. Projede Prof. Dr. Melih Boydak, Prof Dr. Ahmet Hızal, Doç. Dr. Ali Sencer Birler,  Dr. Taneri Zoralioğlu, Dr. Faruk Şakir Özay, Dr. Sacit Koçer, Dr. Mustafa Zengin, Dr. Mehmet Ercan, Sadi Şıklar, Dr. Neşat Erkan,  Ahmet yaşar Özbaş, Emin Gençoğulları, Fikret Koçak yer almıştır.

3 yıl süren çalışma sonucunda endüstriyel ağaçlandırma konusunda ileri ülkelerin yaptıkları gibi devlet teşvikleri ile özel sektör tarafından Endüstriyel Orman Plantasyonlarının tesis edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.  Odun işleyen sanayiciler ve seçkin iş adamlarıyla yapılan toplantılar neticesinde kısa adı ENAT olan Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 28.03.2005 tarihinde 2 milyon TL sermaye ile kurulmuş, 2020 yılı sonu itibariyle sermayesi, 12.789.000 TL seviyesine yükselmiştir.

Proje önderi Ali Nihat Gökyiğit ve zamanın Orman Bakanı Osman Pepe ve Müsteşar Yardımcısı Nuri Uslu ile sonra ki yıllarda da çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen Orman Bakanlarımıza orman ve Ağaçlandırma Genel Müdürlerimize ve Ağaçlandırma daire Başkanlarımıza ve katkıda bulunan tüm meslek mensuplarına teşekkür ediyoruz. Ayrıca; 

Desteklerini sürdüren Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding, KASTAMONU Entegre A.Ş. VİEM Yatırım Ltd. Şti, ORMA A.Ş. ÇAMSAN A.Ş.  OYKA A.Ş,  ŞAHİNLER Holding,  AZTAŞ A.Ş, YONSAN Ege A.Ş, BORUSAN A.Ş, HUŞ Ltd. Şti, İVEDİ Ltd. Şti. TURHAN Mühendislik Ltd. Şti ile

Merhum Feyyaz BERKER, Murat GİGİN, Şenel YAYGIN Yasemin Aslı YALÇIN, Ümit Can ÖZDEMİR, Suzan KOÇAK, Ergün ASLAN, Muammer ERDOĞAN, İpek BOZKURT, Dilek ENGİN, Erdoğan SAĞLAM ve Ahmet TORUN gibi seçkin iş adamları ve doğasever vatandaşlarımıza da minnettarız.

2003 yılında Ali Nihat Gökyiğit önderliğinde düzenlenen geniş katılımlı toplantılarla hazırlık çalışmaları 2005 yılında tamamlanarak “Türkiye’de Endüstriyel Orman Plantasyonları Tesisi ve Geliştirilmesi Projesi” Enat A.Ş kuruluşuyla başlatılmış, 15 yıl önce dikilmiş olan saha gaye çapına ulaşmış, 2019 yılı sonunda 2. Periyot fidan dikimi yapılmak üzere tıraşlanarak boşaltılmıştır.