ENDÜSTRİYEL ORMAN PLANTASYONLARININ TESİS VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNİN AMACI:

“Türkiye’de endüstriyel orman plantasyonlarının tesisi ve geliştirilmesi projesinin” amacı kısaca,

  • Doğal ormanlarımızın üzerindeki üretim baskısının azaltılmasıyla daha iyi korunması,
  • Artan odun hammadde ihtiyacını karşılayarak dış pazarlara bağımlılığın azaltılması,
  • Ülke kaynaklarını kullanarak cari açığın azaltılması,
  • Erozyonun ve Karbon emisyonunun azaltılması,
  • Yeni istihdam alanları oluşturulması,
  • Kırsal kalkınmaya katkı sağlanması şeklinde özetlenebilir.

ENAT A.Ş AMACI

Yukarıda özetlenen amaçların gerçekleşebilmesine katkıda bulunmak, endüstriyel ağaçlandırma yatırımı yapacak devlet ve özel sektör yatırımcılarına örnek olmaktır. Enat şirketi örnek çalışmalarıyla amacına şimdiden ulaşmıştır. Şöyle ki;

Projenin gerçekleştirilebilmesi için, Ali Nihat Gökyiğit’in ileri görüşü ve kişisel gayretiyle 2005 yılında kurulan Enat A.Ş faaliyetleri başladıktan 10 yıl sonra Endüstriyel ağaçlandırma konusu OGM gündemini meşgul etmeye başlamış ve Orman Genel Müdürlerinden İbrahim Çiftçi’nin ısrarlı çabalarıyla 2013 yılından itibaren Enat modeliyle endüstriyel ağaçlandırmalar yapılmaya başlamıştır. 2020 yılı itibariyle halen 60 adet Orman İşletmesinde endüstriyel ağaçlandırma çalışması devam etmektedir. Ancak endüstriyel ağaçlandırma yapmak maksadıyla bazı şirketler kurulmuş ise de endüstriyel ağaçlandırma faaliyeti yürüten ciddi bir şirket henüz bulunmamaktadır.

ENAT A.Ş gerçekleştirdiği örnek olma amacı dışında, 20 yılda ulaşacağı odun üretim amacını, 5 yıl daha eken gerçekleştirdiği, ince çaplı odun üretimi ile odun ham maddesi açığının kapatılmasına bir nebze olsun katkıda bulunmaya başlamıştır. Ayrıca geçen 15 yıllık zaman dilimi içerisinde karbon emisyonunu azaltma, kırsal kalkınmaya katkıda bulunma amaçlarını da gerçekleştirmiş, gelecek dönemlerde gerçekleştirmeye devam edecektir. (Ham madde üretimi, sosyal ve çevresel katkılar, teknik raporlar bölümünde görülebilir)