ENAT A.Ş kuruluşundan 2050 yılına kadar, 2005-2019, 2020-2034, 2035,2049 yıllarını kapsayan üç dönem çalışmalarını kapsayan mastır plan yapılmıştır. Mastır planın birinci dönem tamamlanmıştır. 2050 yılına kadar iki dönem daha yaşanacaktır.