Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Neşat Erkan tarafından planlanan NELDER deneme desenine uygun aralık mesafe denemesinin tesisi, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şefi Mustafa Dağıstanlı ve ENAT çalışanı Orman Mühendisi Ahmet Kara işbirliği ile, Çanakkale-Ezine-Yenioba-3 ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilmiştir. Bu deneme ile 1,15 m x 1,15 m den başlayarak 4,50 m x 4,50 m aralık mesafeye tedrici olarak değişen toplam 18 farklı aralık mesafenin hasılat ögeleri üzerine olan etkileri izlenecektir. 15 yıl boyunca izlenecek olan çalışma ile değişik yaşlarda, değişik dikim aralıkları için hasılat değerleri hesaplanacak ve böylece kısa idare süreleri için uygulanabilecek en uygun dikim aralığının ortaya konması mümkün olacaktır.