Ağaçlandırma

cta-bg

 

Marmara Araştırma Müdürlüğü iş birliği ile Karacabey sahasında, 1 hektarlık sahada ARGE çalışmaları başlatılmıştır. Çeşitli aralık mesafelerle dikim, gübreleme, ilaçlama, malçlama, sulama yapılacak deneme parselleri oluşturulmuştur. Dikimlerden itibaren her yıl belirli aralıklarla yapılan gözlem ve tespitler gelecekte yapılacak ağaç tarımı için en uygun tekniklerin belirlenmesine ışık tutacaktır.

Ülkemizde endüstriyel ağaçlandırma çalışması İzmit Araştırma Enstitüsü tarafından yıllar önce başlatılmış ancak kurulan plantasyonlar amacına uygun işletilememiş ve endüstriyel ağaçlandırmalar yurt genelinde yaygınlaştırılamamıştır. Endüstriyel plantasyon tesis ve geliştirilmesi konusu Enat kuruluşu ile birlikte Ormancılığımızın gündemine girmiştir. İki yıl önce Orman Genel Müdürlüğü Endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına başlamış, Enat modeli ve ağaç tarımı kavramları da Orman Genel Müdürlüğü literatürüne girmiştir.

Enat, ağaç tarımın da kullanılacak ağaç türleri, tohum ve fidan üretimi, fidan dikim aralık mesafesi, bakım metotları, idare süresi, kesim ve bölmeden çıkarma teknikleri konusunda ciddi

deneyimler kazanmıştır. Edinilen tecrübeler ışığında yapacağı ARGE çalışmalarının birkaç yıllık uygulama sonuçları, gelecekte yapılacak en uygun ağaç tarımı modellerini belirleyecektir.             

Malç ve Malalamanın Önemi

Tarımda malç kullanımı bitki sağlığı ve zindeliğine büyük destek sağlar. Malçlama toprağın besin maddesi ve su tutma kapasitesini artırır, topraktaki arzu edilen mikrobiyal hareketliliği ve solucanları besler ve de yabani ot gelişimini önler. Malçlama, bakım ihtiyacını azaltır. Malçlanmış bitkiler daha güçlü ve zindedir, böylelikle de zararlı böceklere ve hastalıklara karşı dayanıklılıkları artar. “Malç” toprak zeminde çürümeye bırakılan organik madde tabakasıdır. Doğal malç, organik maddelerdeki besin maddelerini depolayan ve bu maddeleri yavaş yavaş bitkilerin kullanımına sunan bir “besin maddesi bankası” görevi görür. Malç topraklarımız için hayati önem taşıyan besin maddesi döngüsünde zaruri bir bağlantı görevi görür. Şu ya da bu nedenle toprak malçsız kaldığında, canlı toprak doğal besin maddesi depolarını yitirmeye başlar ve kurumaya yüz tutar. Zemindeki bu örtüden yoksun doğal ortamlar genelde çöllerdir. Çıplak toprakta büyüyen çöl bitkisi dışındaki bitkiler sürekli gübre, besin maddesi ve su desteğine ihtiyaç duyar; toprağı çıplak tutmak için harcanan emekten burada bahsetmiyoruz bile.

<hr />