Hedefimiz 


cta-bg

Her yıl asgari 100 Hektar sahada, 16-18 yıl boyunca ağaçlandırma yapmak,

2006 yılından bu yana 1.400 hektar sahada endüstriyel ağaçlandırmalar yapmaya devam edilmektedir. 2023 yılına kadar ağaçlandırılacak saha miktarının asgari 3.600 hektara ulaşması hedeflenmektedir. 2023 yılından sonra yeni arazi ihtiyacı olmayacak her yıl son hâsıla kesimi yapılan saha yeniden ağaçlandırılacaktır.

Lif- yonga, kâğıt ve ambalaj sanayinin ihtiyacı olan İnce çaplı odun üretmek,

2015 yılında başlayan aralama kesimleri ile lif yonga odun üretimi yapılmaya başlamıştır.

10 yıl süreyle her yıl takriben 1000 m3 odun üretimi yapılması, 10 yıl sonra her yıl bir aralama kesimi ve bir son hâsıla kesimleri ile takriben 10.000 m3 lif yonga, kâğıt veya ambalaj sanayi odunu üretilmesi beklenmektedir.

Son hâsıla kesimi yapılan sahaları yeniden ağaçlandırma,

Son hâsıla kesimleri ile boşaltılan sahalarda kesilen ağaçların kökleri temizlenmeden fidan araları dozerle sürülerek, 3 x 1,5 aralık mesafe ile sahil çamı fidanı dikerek arazi yeniden ağaçlandırılmış olacaktır.